Electric Cannons

Kies in het submenu voor de gewenste maat.

Confetti Cannons 40cm: Max distance: 5m
Confetti Cannons 80cm: Max distance: 12m
Streamer Cannons 40cm: Max distance: 10m
Streamer Cannons 80cm: Max distance: 20m

Deze cannons worden toegepast in:
- Powershot
- Gun
- DMX ShotBase
- Wireless ShotBase

WETGEVING CONFETTI SHOOTERS GEWIJZIGD!
ONZE MAGIC FX CANNONS GEKEURD!


WAT IS ER GEWIJZIGD?
UNECE (the United Economic Commision for Europe) heeft de ADR regelgeving gewijzigd, waardoor alle confetti en streamer cannons / shooters cannons in de markt geclassificeerd worden als gevaarlijke goederen. 

Aangezien wij maximale waarde hechten aan kwaliteit en veiligheid hebben wij onze voorbereidingen hiervoor getroffen. De cannons zie wij verkopen zijn uitgebreid getest door de Duitse keuringsinstantie BAM (Federal Institute for Materials Research and Testing). De nodige wijzigingen zijn op advies van BAM doorgevoerd. Dit heeft er toe geleid dat onze handheld en electric cannons gecertificeerd zijn en voldoen aan UN3164 – SP371.

WAT BETEKENT DIT?
- Keuringsrapport BAM in bezit, onze cannons zijn gecertificeerd!
- Onze cannons voldoen aan nieuwe wetgeving en mogen nog gewoon gebruikt worden.
- Verzenden mag enkel via ADR transport en niet meer met standaard pakketdiensten.

Naast bovenstaande wijzigingen m.b.t. onze cannons kunnen wij u ook berichten dat al onze confetti en streamers, zowel papier als metallic, DIN4102-1 klasse B1 gecertificeerd zijn. 
Dit is de hoogst haalbare brandveiligheidscertificering.

Heeft u nu nog vragen? Neem dan contact met ons op!