ADR Transport

ADR is de afkorting van de Franse titel van het Europees verdrag betreffende het internationaal vervoer van gevaarlijke goederen over de weg: "Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route".

Hetgeen een vereiste is bij het transport van pyro / vuurwerk en confetti.

Confetti?
Let op: De meeste elektrische en handheld streamer- en confetticannons / partypoppers met een ingebouwd stikstof patroon zijn door de UNECE (the United Economic Commision for Europe) geclassificeerd als gevaarlijke goederen, waardoor deze producten ook onder ADR vallen. 
Wij adviseren u hier graag meer over.

Onze voertuigen voldoen aan de ADR, het vervoeren over de weg van ontplofbare stoffen en voorwerpen.